Centrale des marchés
Services de programmation de logiciels d'application
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 09308Vilnius egle.garbaliauskiene@sodra.lt
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de programmation de logiciels d'application

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794138

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426368-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Lituanie-Vilnius: Services de programmation de logiciels d'application

2015/S 235-426368

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 191630223, Konstitucijos pr. 12, À l'attention de: Eglė Garbaliauskienė, LT Vilnius 09308, LITUANIE. Téléphone: +370 52752984. E-mail: egle.garbaliauskiene@sodra.lt

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 4.11.2015, 2015/S 213-389189)

Objet:
CPV:72212000

Services de programmation de logiciels d'application

Au lieu de: 

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavivams:

4.2. Certified Usability Analyst sertifikatą arba lygiavertį dokumentą

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

4.5. Sertifikatą IBM Certified Specialist – PureData System for Analytics, arba IBM PureData System for Analytics Technical Mastery Test, arba IBM Netezza Technical Mastery Professional arba kitą lygiavertį dokumentą.

Sertifikatą – Oracle Busines Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation Specialist arba kitą lygiavertį dokumentą.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

3. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti įvykdytą ar vykdomą bent vieną panašių paslaugų tiekimo sutartį. Įvykdyta sutartis arba vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) EUR be PVM.

Panašių paslaugų teikimo sutartis yra laikoma ta sutartis, kurios objektas yra informacinės sistemos kūrimas ir diegimas arba priežiūra ir vystymas, ir:

a) kuri veikia tokios kaip Perkančiosios organizacijos sistemoje naudojamų Java 7 ir suderinamų internetinių sistemų programavimo technologijų pagrindu, duomenų valdymui naudoja perkančiosios organizacijos turimos ORACLE RDBVS, ir yra skirta teikti paslaugas (įskaitant realaus laiko aptarnavimą telefonu, internetiniais pokalbiais) organizacijos naudotojams ir saugiai autentifikuotiems išoriniams paslaugų gavėjams (ne žemesnis kaip 4 elektroninių paslaugų brandos lygis);

b) kurios techninė architektūra buvo pagrįsta Oracle SOA (angl. Service Oriented Architecture) arba lygiaverčių principų taikymu ir kurios kūrimui buvo naudojamos žiniatinklio paslaugos (angl. Web Services), bei sukurta informacinė sistema yra tokiomis integracinėmis sąsajomis susieta su ne mažiau kaip 3 vidinėmis (tarp jų turi būti bent viena sąsaja su skambučių centro pokalbių valdymo įranga bei bent viena elektroninių paslaugų sistema) ir 3 išorinėmis skirtingų įmonių/įstaigų/organizacijų informacinėmis sistemomis;

c) kurios duomenų analizei naudojama tokia kaip Perkančiosios organizacijos turima IBM PureData for Analytics (IBM Netezza) analitinė platforma, kurioje apdorojama/ gali būti apdorojama ne mažiau kaip 100 000 000 (šimtas milijonų) įrašų ir duomenų atrinkimui naudojančios dinamiškai aprašomos veiklos taisyklės;

d) kurioje paslaugų gavėjams pateikiamų pranešimų spausdinamu, el. pašto, ir pateikimui interneto svetainėje formatais generavimui pagal nustatytus šablonus naudojama tokia kaip Perkančiosios organizacijos turima Oracle BI Publisher platforma;

e) kuri išorinių paslaugų gavėjų autentifikavimui naudoja biometrinius asmens duomenis;

f) kuria naudojasi/gali būti naudojamasi daugiau kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) įmonės, įstaigos ar organizacijos naudotojų.

Tiekėjas gali būti įvykdęs arba vykdyti ir keletą atskirų paslaugų teikimo sutarčių, kurių objektai bendrai apimtų visas a-f punktuose išvardintas savybes. Kiekviena atskira įvykdyta sutartis arba vykdomos sutarties įvykdyta dalis negali būti mažesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) EUR be PVM, o bendra tokių sutarčių arba vykdomų sutarčių įvykdytų dalių vertė negali būti mažesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) EUR be PVM.

4.2. Informacinių sistemų analitikai (trys asmenys), kurie:

1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba lygiavertį informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos, taikomųjų mokslų, ekonomikos arba vadybos srityje;

2) turi ne trumpesnę nei 3 metų patirtį informacinių sistemų analizės, specifikavimo, projektavimo ar konstravimo srityje;

3) per paskutinius 3 metus turi praktinės darbo patirties įgyvendinant bent 1 (vieną) projektą, kurio metu buvo sukurta ir įdiegta arba prižiūrima ir vystoma ne žemesnio kaip 4 brandos lygio elektroninių paslaugų informacinė sistema;

4) bent vienas iš jų turi ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį atliekant informacinių sistemų naudotojo sąsajos projektavimo ir derinimo su užsakovu darbus bei turi – analitiko kvalifikaciją.

5) bent vienas iš jų turi veiklos analitiko (angl. Business Analyst) kvalifikaciją;

6) bent vienas iš jų turi UML (Unified Modeling Language) arba lygiavertės modeliavimo kalbos specialisto kvalifikaciją.

4.5.Analitinių duomenų saugyklų ir ataskaitų kūrėjai (du asmenys), kurie turi:

1) aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba lygiavertį informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos, taikomųjų mokslų, ekonomikos arba vadybos srityje;

2) ne trumpesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį kuriant ir diegiant ar/ir prižiūrint ir vystant analitines duomenų saugyklas, duomenų analizei naudojančias arba galinčias naudoti didelės apimties (daugiau nei 100 000 000 įrašų) duomenis);

3) per paskutinius 3 metus turi praktinės darbo patirties įgyvendinant bent 1 projektą, kurio metu buvo sukurta ar vystoma duomenų analizės informacinė sistema, naudojanti tokią kaip perkančiosios organizacijos naudojama IBM PureData for Analytics (IBM Netezza) analitinė platforma;

4) bent vienas iš jų turi analitinių duomenų saugyklų specialisto kvalifikaciją;

5) bent vienas iš jų turi ataskaitų ir dokumentų generavimo specialisto kvalifikaciją.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

30.11.2015 (17:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

1.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

1.12.2015 (10:00)

Lire: 

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavivams:

4.2.BSC Foundation Certificate in Business Analysis arba kitą lygiavertį dokumentą;

OCUP Fundamental arba kitą lygiavertį dokuemntą.

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

4.5. Naikinama.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

3.Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti įvykdytą ar vykdomą bent vieną panašių paslaugų tiekimo sutartį. Įvykdyta sutartis arba vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) EUR be PVM.

Panašių paslaugų teikimo sutartis yra laikoma ta sutartis, kurios objektas yra informacinės sistemos kūrimas ir diegimas arba priežiūra ir vystymas, ir:

a) kuri veikia internetinių sistemų programavimo technologijų pagrindu ir duomenų valdymui naudoja ORACLE RDBVS (perkančioji organizacija naudoja šį sprendimą), kuri yra skirta teikti paslaugas organizacijos naudotojams ir saugiai autentifikuotiems išoriniams paslaugų gavėjams (ne žemesnis kaip 4 elektroninių paslaugų brandos lygis);

b) kurios techninė architektūra buvo pagrįsta SOA (angl. Service Oriented Architecture) arba lygiaverčių principų taikymu ir kurios kūrimui buvo naudojamos žiniatinklio paslaugos (angl. Web Services), bei sukurta informacinė sistema yra tokiomis integracinėmis sąsajomis susieta su vidinėmis ir išorinėmis informacinėmis sistemomis;

c) kurios duomenų analizei naudojama analitinė platforma, kuria naudojasi / gali naudotis daugiau kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) įmonės, įstaigos ar organizacijos naudotojų. Kurioje apdorojama/ gali būti apdorojami dideli (ne mažiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) kiekiai įrašų ir duomenų atrinkimui naudojamos dinamiškai aprašomos veiklos taisyklės;

d) kurioje paslaugų gavėjams pateikiami pranešimai spausdinimui, el. paštui, ir pateikimui interneto svetainėje įvairiais formatais generavimui pagal nustatytus šablonus naudojama tokia kaip Perkančiosios organizacijos turima Oracle BI Publisher platforma;

Tiekėjas gali būti įvykdęs arba vykdyti ir keletą atskirų paslaugų teikimo sutarčių, kurių objektai bendrai apimtų visas a-d punktuose išvardintas savybes. Kiekviena atskira įvykdyta sutartis arba vykdomos sutarties įvykdyta dalis negali būti mažesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) EUR be PVM, o bendra tokių sutarčių arba vykdomų sutarčių įvykdytų dalių vertė negali būti mažesnė kaip 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) EUR be PVM.

4.2.Informacinių sistemų analitikai (trys asmenys), kurie turi:

1) aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba lygiavertį informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos, taikomųjų mokslų, ekonomikos arba vadybos srityje;

2) turi ne trumpesnę nei 3 metų patirtį informacinių sistemų analizės, specifikavimo ir projektavimo srityje;

3) bent vienas iš jų per paskutinius 3 metus turi praktinės darbo patirties įgyvendinant bent 1 (vieną) projektą, kurio metu buvo sukurta ir įdiegta arba prižiūrima ir vystoma ne žemesnio kaip 4 brandos lygio elektroninių paslaugų informacinė sistema;

4) bent vienas iš jų turi ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį atliekant veiklos analizę, projektavimą ir derinimo su Užsakovu darbus, bei turi veiklos analitiko (angl. Business Analyst) kvalifikaciją;

5) bent vienas iš jų turi UML (Unified Modeling Language) arba lygiavertės modeliavimo kalbos specialisto kvalifikaciją

4.5.Analitinių duomenų saugyklų kūrėjas (vienas asmuo), kuris turi:

1) aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba lygiavertį informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos ar taikomųjų mokslų srityje;

2) turi praktinės darbo patirties įgyvendinant bent 1 projektą, kurio metu buvo sukurta ar vystoma duomenų analizės informacinė sistema naudojant analitinę platformą;

3) turi darbo patirties įgyvendinant bent 1 projektą, kurio metu buvo kuriamos ar vystomos ataskaitos bei vykdomos dokumentų generavimo veiklos;

4) turi ne trumpesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį kuriant ir diegiant ar/ir prižiūrint ir vystant analitines duomenų saugyklas, duomenų analizei naudojančias didelės apimties duomenis (ne mažiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų).

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

21.12.2015 (17:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

22.12.2015 (11:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

22.12.2015 (11:00)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00