Centrale des marchés
Services de gestion des forêts Zamówienie podzielono na 3 części:Część I zamówienia:1. Utrzymanie 5,0 km szlaków zrywkowych w Leśnictwie Brunary.Część II zamówienia:2. Utrzymanie 6,0 km szlaków zrywkowych w leśnictwach: Kwiatoń,...
Nadleśnictwo Łosie 38312Ropa losie@krakow.lasy.gov.pl +48 18 353 47 19
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de gestion des forêts

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794458

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426803-2015
Zamówienie podzielono na 3 części:Część I zamówienia:1. Utrzymanie 5,0 km szlaków zrywkowych w Leśnictwie Brunary.Część II zamówienia:2. Utrzymanie 6,0 km szlaków zrywkowych w leśnictwach: Kwiatoń, Uście Gorlickie, Szymbark.Część III zamówienia:3. Utwardzenie nawierzchni szlaku w Leśnictwie Uście Gorlickie w oddz. 110, 111.Opis prac w ramach utrzymania szlaków zrywkowych:1.Utrzymanie istniejących szlaków zrywkowych polegać będzie na likwidacji kolein o głębokości 0–30 cm, poszerzaniu, profilowaniu i zagęszczaniu szlaków zrywkowych oraz wykonaniu rowka dostokowego lub obustronnego w zależności od wariantu szlaków. Lokalizacja szlaków przeznaczonych do utrzymania, będzie wskazywana przez pracowników Służby Leśnej z danego Leśnictwa.Trzy warianty szlaków zrywkowych – ich wygląd po wykonanych pracach utrzymaniowych przedstawia rysunek nr 8 załączony do SIWZ.Wariant pierwszy przedstawia szlak zrywkowy o przebiegu stokowym gdzie spadek poprzeczny jednostronny do stokowy wynosi 3–5 % oraz określa szerokość korpusu szlaku – 3,0 m.Wariant drugi przedstawia szlak zrywkowy przebiegający w wąwozie, gdzie po pracach utrzymaniowych korpus szlaku wynosi 3,0 m a po jego obu stronach wykonane są rowki, natomiast w przekroju poprzecznym określono spadek daszkowy o nachyleniu 3–5 %.Wariant trzeci przedstawia wygląd szlaku po pracach utrzymaniowych, przebiegający w terenie płaskim lub prostopadle do warstwic. Korpus szlaku wynosi 3,0 m a po jego obu stronach wykonane są rowki, natomiast w przekroju poprzecznym określono spadek daszkowy o nachyleniu 3–5 %.W ramach utrzymania wchodzi także montaż wodospustów powierzchniowych odprowadzających wodę powierzchniową z korpusu szlaku. Spusty wykonane mają być z trzech sztuk drewna okrągłego o grubości minimum 15 cm ( grubość w cieńszym końcu) i długości 6 m, spiętych w 4 miejscach klamrami i zbite gwoździami. Wodospusty zamontowane i zastabilizowane będą w wykopanym zagłębieniu w korpusie szlaku o wymiarach 0,5 m szerokości i 0,3 m głębokości (po skosie). Teren o szerokości 1,0 m z obu stron najazdu winny być zagęszczone ubijakiem spalinowym. Ilość wodospustów powierzchniowych ustala się:
- dla I części zamówienia – 50 szt.,
- dla II części zamówienia – 60 szt.Lokalizacja wodospustów będzie wskazywana przez pracowników Służby Leśnej z danego Leśnictwa.W ramach utrzymania szlaków wchodzi także montaż sączków z wiązki drewna okrągłego. Sączki wykonane mają być z wiązki 6 szt. drewna okrągłego o średnicy: 2 szt. – 20 cm (średnica w cieńszym końcu żerdzi) i 4 szt. – 15 cm (średnica w cieńszym końcu ), o długości 6 m. Zakopane na głębokości dna rowu, osłonięte z góry cetyną, na wlocie wykonanie skrzyni o wymiarach 0,5 x 0,5 m i gł. 0,3 m z drewna (drewno okrągłe o grubości 20 cm) – ( rodzaj studzienki wlotowej). Naziom nad sączkiem minimum 0,5 m. Od strony wlotu przy każdym sączku winien być wykonany rów o głębokości średnio 0,6 m i długości 10 m. Do niniejszego SIWZ załączono zdjęcie sączka wraz z studzienką – (zał. nr 9.)Ilość sączków ustala się:
- dla I części zamówienia – 5 szt.,
- dla II części zamówienia –7 szt.Lokalizacja sączków będzie wskazywana przez pracowników Służby Leśnej.2.Utwardzenie nawierzchni szlaku w oddz. 110, 111 – III część zamówienia, polegać ma na wyprofilowaniu i wałowaniu nawierzchni istniejącego szlaku na powierzchni 2152,5 m² (przygotowanie pod wykonanie nawierzchni), oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej o gr. 20,0 cm na powierzchni 1855,0 m² wraz z uwałowaniem wykonanej nawierzchni.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00