Centrale des marchés
Construction de bâtiments pour les services sociaux
Karlovarský kraj 36006Karlovy Vary kosik@investon.cz +420 353 585 258
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de bâtiments pour les services sociaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793597

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425604-2015
04/12/2015    S235    - - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

République tchèque-Karlovy Vary: Construction de bâtiments pour les services sociaux

2015/S 235-425604

Karlovarský kraj, 70891168, Závodní 353/88, Investon s.r.o., Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary, À l'attention de: Ing. Daniel Kosík, Karlovy Vary 360 06, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Téléphone: +420 777337313. Fax: +420 353585258. E-mail: kosik@investon.cz

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2.9.2015, 2015/S 169-307547)

Objet:
CPV:45215200

Construction de bâtiments pour les services sociaux

Au lieu de: 

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

—.

—.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

30.11.2015 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

30.11.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

30.11.2015 (10:00)

VI.3) Další informace:

Prohlídka místa plnění VZ 22.10.2015 – podrobnosti viz ZD. Realizace VZ je podmíněna čerpáním dotace z programu MPSV ČR – Program reprodukce majetku 113310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb. Pokud v průběhu ZŘ obdrží zadavatel informace o neobdržení dotace anebo bude čerpání dotace ohroženo v důsledku okolností, které nemůže zadavatel ovlivnit (např. prodloužení lhůty pro podání nabídek, prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek anebo řízení před ÚOHS), zadavatel ZŘ zruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. Z hlediska realizace je celá investice rozdělena na 2 etapy. Předmětem plnění této VZ je I. etapa. Předpokládané termíny realizace jednotlivých etap:

I. etapa 02/2016–06/2017;

II. etapa 09/2016–10/2018. Zadavatel předpokládá v roce 2016 zadat realizaci II. etapy – rekonstrukce bytového objektu jako samostatnou veřejnou zakázku v případě, že obdrží příslušnou dotaci. Součástí plnění VZ na I. etapu je rovněž součinnost a koordinace prací se zhotovitelem II. etapy, pokud se realizace obou etap časově střetne. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené termíny plnění upravit. Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti ZŘ jsou uvedeny v ZD.

Vzhledem k tomu, že část zadávací dokumentace, byla zadavatelem uveřejněna později, než je stanoveno v § 48 zák. č. 137/2006 Sb. (ZVZ) a byly doplněny některé položky výkazu výměr, zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodloužil lhůtu pro podání nabídek a to do 30.11.2015 do 10:00 hodin a s tím související lhůty pro získání zadávací dokumentace a datum otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o prodloužení lhůty přiměřeně k provedeným úpravám v souladu s § 40 odst. 2 a 3 ZVZ. Další informace vyplývají z dodatečných informací, které jsou uveřejněné na profilu zadavatele.

—.

Lire: 

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Jiná předchozí zveřejnění

Číslo oznámení v Úř. věst. 2015/S 214-390595 ze dne 5.11.2015

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

14.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

14.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

14.12.2015 (10:00)

VI.3) Další informace:

Prohlídka místa plnění VZ 22.10.2015 – podrobnosti viz ZD. Realizace VZ je podmíněna čerpáním dotace z programu MPSV ČR – Program reprodukce majetku 113310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb. Pokud v průběhu ZŘ obdrží zadavatel informace o neobdržení dotace anebo bude čerpání dotace ohroženo v důsledku okolností, které nemůže zadavatel ovlivnit (např. prodloužení lhůty pro podání nabídek, prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek anebo řízení před ÚOHS), zadavatel ZŘ zruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. Z hlediska realizace je celá investice rozdělena na dvě etapy. Předmětem plnění této VZ je I. etapa. Předpokládané termíny realizace jednotlivých etap:

I. etapa 02/2016–06/2017;

II. etapa 09/2016–10/2018. Zadavatel předpokládá v roce 2016 zadat realizaci II. etapy – rekonstrukce bytového objektu jako samostatnou veřejnou zakázku v případě, že obdrží příslušnou dotaci. Součástí plnění VZ na I. etapu je rovněž součinnost a koordinace prací se zhotovitelem II. etapy, pokud se realizace obou etap časově střetne. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené termíny plnění upravit. Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti ZŘ jsou uvedeny v ZD.

Vzhledem k tomu, že část zadávací dokumentace, byla zadavatelem uveřejněna později, než je stanoveno v § 48 zák. č. 137/2006 Sb. (ZVZ) a byly doplněny některé položky výkazu výměr, zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodloužil lhůtu pro podání nabídek a to do 30.11.2015 do 10:00 hodin a s tím související lhůty pro získání zadávací dokumentace a datum otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o prodloužení lhůty přiměřeně k provedeným úpravám v souladu s § 40 odst. 2 a 3 ZVZ. Další informace vyplývají z dodatečných informací, které jsou uveřejněné na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že nebyly dodatečné informace č. 46–53 zaslány dodavatelům ve lhůtě podle § 49 ZVZ, zadavatel v souladu s § 40 odst. 2 ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 14.12.2015. Další informace vyplývají z dodatečných informací, které jsou uveřejněné na profilu zadavatele.

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa:

Karlovarský kraj, 70891168, Závodní 353/88, Investon s.r.o., Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary, À l'attention de: Ing. Daniel Kosík, 360 06 Karlovy Vary, CZ. Téléphone: +420 777337313. E-mail: kosik@investon.cz. Fax: +420 353585258. Adresse(s) internet: http://www.kr-karlovarsky.cz https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00