Centrale des marchés
Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 1089Budapest info@rsoe.hu +36 1 477 0549
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche Hongrie Budapest Première publication
Archive

Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1854906

Date de clôture estimée : 05/02/16
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (23/01/16)
023551-2016
23/01/2016    S16    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2016/S 016-023551

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, AK14540, Elnök u. 1., À l'attention de: Kovács Csaba, vezérigazgató, Budapest 1089, HONGRIE. Téléphone: +36 13030168. Fax: +36 14770549. E-mail: info@rsoe.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.12.2015, 2015/S 249-454021)

Objet:
CPV:32000000, 32510000, 32352100, 71351810, 38221000, 34931500, 38100000, 38424000, 32441100, 72222200, 80511000

Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

Système de télécommunications sans fil

Pièces pour matériel radio et radar

Services topographiques

Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent)

Équipement de contrôle du trafic maritime

Instruments de navigation et de météorologie

Matériel de mesure et de contrôle

Système de surveillance télémétrique

Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information

Services de formation du personnel

Au lieu de: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

1.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Lire: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

5.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

5.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

5.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

35) Részajánlattétel kizárásának indokolása a Kbt. 50. § (1) k) pontjának megfelelően:

A jelen ajánlati felhívásban szereplő beszerzés egy integrált, eszközöket és szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó, komplex feladat ellátására alkalmas rendszer kialakítását célozza.

A Folyami Információs Szolgáltatások rendszerének kialakítására, illetve az alkalmazandó eszközökre vonatkozóan több uniós és hazai jogszabály, valamint nemzetközi szabványok előírásai és ajánlásai vonatkoznak. A rendszerben minden olyan eszköz felhasználható és illeszthető, amely megfelel ezen előírásoknak. Ugyanakkor az eszközök jogszabályi és szabványossági megfelelősége nem zárjai ki a gyártók lehetőségét arra, hogy a szabványokban nem szereplő funkcionalitásokat vagy specifikus megoldásokat építsenek be.

Ezek a különbözőségek egy nem megfelelően tervezett rendszer esetén működési anomáliákat, adott esetben diszfunkcionalitást eredményezhetnek, mint azt az ajánlatkérő eddigi üzemeltetési és karbantartási tapasztalatai is mutatják.

Ahhoz, hogy a rendszer egységes egészként működhessen, rendszer-integrációra van szükség, amelyet adott, a piacon jelen lévő akár hazai akár európai cégek el tudnak látni. E cégek az általuk már kipróbált, a piacon jelen lévő, de nem feltétlenül azonos eszközökkel dolgoznak.

A részajánlattétel lehetővé tétele azt eredményezheti, hogy olyan eszközök kerülnek leszállításra, amelyek önmagukban megfelelnek a technikai és funkcionális követelményeknek, de rendszerszinten nem fognak tudni együttműködni. Ez esetben ajánlatkérő nem látja biztosítottnak, hogy az ajánlattevők bármelyike is elvállaljon egy olyan feladatot, mint a rendszer-integráció.

Ez esetben a rendszer-integráció folyamatát az ajánlatkérő saját maga lesz kénytelen ellátni, olyan eszközökkel, amiknek együttműködéséről nincs megfelelő információjuk.

A fentiek alapján ajánlatkérő úgy ítéli, hogy a részajánlattétel lehetőségével olyan műszaki eltérések jelenhetnek meg, melyek már a kivitelezés során eredményezhetnek késéseket, többletköltségeket vagy végső esetben meghiúsítják a megvalósítást. E problémák kihatással lehetnek a későbbi hatékony működtetésre is.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Ajánlatkérő módosítja az ajánlati dokumentáció „AD – 2 - Nyilatkozatminták” megnevezésű dokumentum 5. számú „Az egységes európai közbeszerzési dokumentum” mellékletét, valamint az „AD – 3 - Műszaki leírás” megnevezésű dokumentumot is.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous