Centrale des marchés
Câbles téléphoniques et matériel connexe
HungaroControl Zrt 1185Budapest jozsef.takos@hungarocontrol.hu +36 1 293 4036
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Câbles téléphoniques et matériel connexe

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793766

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425875-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure négociée 

Hongrie-Budapest: Câbles téléphoniques et matériel connexe

2015/S 235-425875

HungaroControl Zrt., AK03208, Igló u. 33–35., À l'attention de: Tákos József, Budapest 1185, HONGRIE. Téléphone: +36 12934457. Fax: +36 12934036. E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.10.2015, 2015/S 212-384915)

Objet:
CPV:32551000, 32232000

Câbles téléphoniques et matériel connexe

Matériel de visioconférence

Au lieu de: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Telefon alközpontból, videokonferencia rendszerből és távfelügyeleti rendszerből álló komplex távközlési rendszer, valamint az ahhoz tartozó tartalék alkatrészek beszerzés, telepítése, üzembe helyezése, továbbá kapcsolódó oktatás a felügyelő, üzemeltető személyzet, valamint a felhasználók számára.

A Szállítónak az átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 3 évig támogatási szolgáltatást kell biztosítania.

Főbb műszaki paraméteker, darabszámok:

A rendszer rendelkezésre állásának valamennyi kritikus funkcionalitásának élettartam alatt folyamatos működés mellett legalább 99,99 %-nak kell lennie.

Kritikus funkciók:

— az analóg gatewayek egyikének működőképessége,

— a call manager funkció működőképessége,

— a végpontok legalább 90 %-ának.

egyidejű működőképessége.

A rendszer rendelkezésre állásának az egyéb, nem kritikus funkciók esetében az élettartam alatt, folyamatos működés mellett legalább 99,5 %-nak kell lennie.

Az interfészeknek minimum 50 %-kal bővíthetőnek kell lenni hardver és licenc oldalon egyaránt.

A rendszer legyen alkalmas 2 000 db végpont 800 mellék kezelésére, amely lehet desktop szoftkliens, mobil szoftkliens vagy asztali telefon.

A Szállítónak az egyes Siteokon az alábbi mellékeket kell kiszolgálnia.

Az alközponti rendszernek szinkronizálnia kell tudnia több NTP szerverhez TCP/IP alapú hálózaton keresztül.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy videokonferencia rendszert,amely 2 db fixen telepített és 1 db mozgatható eszközből áll.

A videókonferenciarendszer központi egységének (egységei összességének) a következő képességekkel kell rendelkeznie:

— minimum 2 db, egyenként 6 résztvevős 1080p@30 konferencia egyidejű lebonyolítására, konferenciánként 720p@15 tartalom (H.239 vagy BFCP) egyidejű közvetítése mellett (videókonferencia),

— legyen bővíthető 4db, egyenként 6 résztvevős 1080p@30 konferencia egyidejű lebonyolítására 720p@15 tartalom (H.239 vagy BFCP) egyidejű közvetítését is figyelembe véve,

— Bővíthetőség a videokonferenciák képének és hangjának igény szerinti mentésére központi tárolással, visszajátszás, katalogizálás kialakításának lehetősége,

— egyidejűleg legalább 3 db 8 résztvevős csoport (40 db) 720p@30 konferencia és 720p@5 képernyőmegosztás adhoc kapcsolatának kezelése szoftveres kliensekkel (csoportértekezlet).

A részletes, a feladatok teljes körét magába foglaló műszaki leírást a kiegészítő irat részét képező műszaki dokumentáció fogja tartalmazni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet (azaz alkalmatlan) részvételre jelentkező (közös részvételre

jelentkező) ha

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben olyan, folyamatos üzemben működő, több telephelyen telepített, biztonságkritikus iparágban teljesített komplex távközlési rendszer beszerzésére, telepítésére, üzembe helyezésére

vonatkozó referenciával, amely tartalmaz legalább két video konferencia végpontot és legalább 1 500 VoIP végpontot, és amelynek értéke elérte a nettó 80 000 000 Ftot.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

30.11.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

30.11.2015 (10:00)

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

4.12.2015

VI.3) További információk:

1. (…) 2015. november 30. 10:00 óra (…)

(…)

22. (…) 2015. december 14, 10.00 óra.

Lire: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Telefon alközpontból, videokonferencia rendszerből és távfelügyeleti rendszerből álló komplex távközlési rendszer, valamint az ahhoz tartozó tartalék alkatrészek beszerzés, telepítése, üzembe helyezése, továbbá kapcsolódó oktatás a felügyelő, üzemeltető személyzet, valamint a felhasználók számára.

A szállítónak az átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 3 évig támogatási szolgáltatást kell biztosítania.

Főbb műszaki paraméterek, darabszámok:

— a rendszer rendelkezésre állásának valamennyi kritikus funkcionalitásának élettartama alatt folyamatos működés mellett legalább 99,99 %-nak kell lennie.

Kritikus funkciók:

— az analóg gatewayek egyikének működőképessége,

— a call manager funkció működőképessége,

— a végpontok legalább 90 %-ának egyidejű működőképessége.

A rendszer rendelkezésre állásának az egyéb, nem kritikus funkciók esetében az élettartam alatt, folyamatos működés mellett legalább 99,5 %-nak kell lennie.

Az interfészeknek minimum 50 %-kal bővíthetőnek kell lenniük hardver és licenc oldalon egyaránt.

A rendszer legyen alkalmas 2 000 db végpont – 900 mellék – kezelésére, amely lehet desktop szoftkliens, mobil szoftkliens vagy asztali telefon.

A szállítónak az egyes site-okon az alábbi mellékeket kell kiszolgálnia:

— az alközponti rendszernek szinkronizálnia kell tudnia több NTP szerverhez TCP/IP alapú hálózaton keresztül.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy videokonferencia rendszert, amely 2 db fixen telepített és 1 db mozgatható eszközből áll.

A videokonferencia rendszer központi egységének (egységei összességének) a következő képességekkel kell rendelkeznie:

— minimum 2 db, egyenként 6 résztvevős 1080p@30 konferencia egyidejű lebonyolítására, konferenciánként 720p@15 tartalom (H.239 vagy BFCP) egyidejű közvetítése mellett (videokonferencia),

— legyen bővíthető 4 db, egyenként 6 résztvevős 1080p@30 konferencia egyidejű lebonyolítására 720p@15 tartalom (H.239 vagy BFCP) egyidejű közvetítését is figyelembe véve,

— bővíthetőség a videokonferenciák képének és hangjának igény szerinti mentésére központi tárolással, visszajátszás, katalogizálás kialakításának lehetősége,

— egyidejűleg legalább 3 db 8 résztvevős csoport (24 db) 720p@30 konferencia és 720p@5 képernyő-megosztás ad-hoc kapcsolatának kezelése szoftveres kliensekkel (csoportértekezlet),

A részletes, a feladatok teljes körét magába foglaló műszaki leírást a kiegészítő irat részét képező műszaki dokumentáció fogja tartalmazni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet (azaz alkalmatlan) részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben olyan, folyamatos üzemben (7/24 üzemben, azaz a hét minden napján, a nap 24 órájában) működő, több telephelyen telepített, komplex távközlési rendszer beszerzésére, telepítésére, üzembe helyezésére vonatkozó olyan referenciával, amely tartalmaz legalább két videokonferencia végpontot és legalább 1 500 VoIP végpontot, és amelynek értéke elérte a nettó 80 000 000 HUF-ot és amelyet biztonságkritikus iparágban teljesítettek vagy 99,99 %-os rendelkezésre állású.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.12.2015 (10:00)

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

22.12.2015

VI.3) További információk:

(…) 18.1.2016, 10:00 (…)

(…)

22. (…) 14.12.2015, 10:00.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

VI.4.1) Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 45. § (4) bek. alapján elhalasztotta. Az új határidő: 7.12.2015., hétfő, 10:00 óra

VI.4.2) Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció 4.3 pont negyedik francia bekezdésének módosításáról hozott döntést:

— egyidejűleg legalább 3 db 8 résztvevős csoport (24 db) 720p@30 konferencia és 720p@5 képernyő-megosztás ad-hoc kapcsolatának kezelése szoftveres kliensekkel (csoportértekezlet).

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00