Centrale des marchés
Services financiers et d'assurance
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 1081Budapest sandorc@fkf.hu +36 1 459 6846
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services financiers et d'assurance

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794186

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426426-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure négociée 

Hongrie-Budapest: Services financiers et d'assurance

2015/S 235-426426

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, AK02451, Alföldi u. 7., Közbeszerzési osztály, À l'attention de: Sándor Csilla, Budapest 1081, HONGRIE. Téléphone: +36 14596940. Fax: +36 14596846. E-mail: sandorc@fkf.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.10.2015, 2015/S 208-378071)

Objet:
CPV:66000000, 79999200

Services financiers et d'assurance

Services de facturation

Au lieu de: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Összességében 4 814 000 db – 10 % számla szilárd hulladékkezelési díj számlázására és bruttó 22 538 000 000 HUF – 10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás (faktorálás).

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A faktorálást követő fizetési biztosítékként 1 500 000 000 HUF összegű meghiúsulási kötbér.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelentkezőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontjának figyelembe vételével a szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolni:

P1.I) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző két üzleti évre vonatkozóan, a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával, attól függően, hogy az Jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az előírt nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3/a. sz. melléklete.

Az előírt fenti alkalmassági követelménynek a Jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Közös jelentkezés esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös Jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmatlannak minősül Jelentkező, amennyiben

P1.) a jelen felhívás feladásának napját megelőző két teljes üzleti évre vonatkozóan, a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a két év tekintetében összesen nem éri el legalább a 1 500 000 000 HUF-ot,

Amennyiben Jelentkező tevékenységét a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg, akkor működésének ideje alatt a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 1 000 000 000 HUF árbevételt kell igazolnia.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

25.11.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

25.11.2015 (10:00)

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

18.12.2015

VI.3) További információk:

3.) A Jelentkezések felbontásának ideje: 25.11.2015.-én 10:00 óra,

Helye: FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi u. 7., V. emeleti tárgyaló.

A jelentkezések bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti jogosultak vehetnek részt.

A részvételi szakasz eredményéről történő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-ban foglaltak szerint küldi meg Jelentkezők és egyidejűleg a Közbeszerzési Hatóság részére.

(…)

29.) Ajánlatkérő tájékoztatja Jelentkezőket, hogy a IV.3.5. pontban megjelölt határidő az eljárás ütemezésétől függő, és így tájékoztató jellegű.

Lire: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Összességében 4 814 000 db -10 % számla szilárd hulladékkezelési díj számlázására és bruttó 45 076 000 000 HUF -10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás (faktorálás).

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A faktorálást követő fizetési biztosítékként 1 500 000 000 HUF összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia vállalása, amely az ajánlatkérési dokumentációban kerül részletezésre.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Jelentkezőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontjának figyelembevételével a szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolnia:

P1.I) a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 2 üzleti évre vonatkozóan a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított -- árbevételéről (kamat-, illetve díj/jutalék bevétele) szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával, attól függően, hogy az jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az előírt nyilatkozat megtételéhez ajánlatkérő nyilatkozatmintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3/a. sz. melléklete.

Az előírt fenti alkalmassági követelménynek a jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Közös jelentkezés esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmatlannak minősül jelentkező, amennyiben

P1.) a jelen felhívás feladásának napját megelőző 2 teljes üzleti évre vonatkozóan a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele (kamat-, illetve díj/jutalék bevétele) a 2 év tekintetében összesen nem éri el legalább a 1,5 000 000 000 HUF-ot,

Amennyiben jelentkező tevékenységét a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg, akkor működésének ideje alatt a közműszámlák faktorálásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 1 000 000 000 HUF árbevételt (kamat-, illetve díj/jutalék bevétele) kell igazolnia.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

16.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

16.12.2015 (10:00)

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

8.1.2016

VI.3) További információk:

3.) A jelentkezések felbontásának ideje: 16.12.2015., 10:00 óra.

Helye: FKF Nonprofit Zrt., 1081 Budapest, Alföldi u. 7., V. emeleti tárgyaló.

A jelentkezések bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti jogosultak vehetnek részt.

A részvételi szakasz eredményéről történő tájékoztatást ajánlatkérő a Kbt. 77. §-ban foglaltak szerint küldi meg jelentkezők és egyidejűleg a Közbeszerzési Hatóság részére.

(…)

29.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan olyan jogszabályi változás következik be, amely a jelen eljárás lefolytatására vagy a szerződés megkötésére vonatkozóan további előírásokat tartalmaz ajánlatkérő működésére, úgy ajánlatkérő ezen jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles az eljárás felől intézkedni.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre nem tudta időben megadni a választ, ezért a jelentkezési határidő 10.12.2015-ig elhalasztásra került a Kbt. 45. § (4) bekezdés értelmében.

A beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre adandó válaszok értelmében a Kbt. 42. § (2) bekezdés értelmében ajánlatkérő módosítja a részvételi felhívást és annak megfelelően a kiadott részvételi dokumentációt is.

Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a jelen módosító hirdetmény megjelenését követően, haladéktalanul megküldi a módosításokkal egybeszerkesztett részvételi dokumentációt minden érdekelt gazdasági szereplőnek, valamint a továbbiakban a dokumentáció átvételére vonatkozó előírások az eredeti megjelent hirdetményben előírtak szerintiek, azokban változás nincs.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00