Centrale des marchés
Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
Česká republika – Státní pozemkový úřad 25601Benešov f.hruska@spucr.cz
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794160

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426390-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

République tchèque-Benešov: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2015/S 235-426390

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 01312774, Žižkova 360, Benešov, À l'attention de: František Hruška, Benešov 256 01, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Téléphone: +420 725100926. E-mail: f.hruska@spucr.cz

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.11.2015, 2015/S 217-396101)

Objet:
CPV:71250000

Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

Au lieu de: 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Bořeňovice, obec Struhařov a Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná hodnota zakázky: (bez DPH):

— Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice – 1 759 000 CZK, Opční právo – 455 000 CZK, Část 1 celkem – 2 214 000 CZK,

— Část 2: KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi – 1 380 600 CZK, Opční právo – 515 000 CZK, Část 2 celkem – 1 895 600 CZK.

II.2.2) Informace o opcích:

Opce: ano

uveďte popis těchto opcí: Základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva se vymezuje takto:

— přípravné práce – opční právo do výše 350 000 CZK bez DPH,

— návrhové práce – opční právo do výše 475 000 CZK bez DPH,

— vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo pro každou část VZ samostatně – opční právo do výše 145 000 CZK bez DPH,

— Bořeňovice opč. právo celkem 455 000 CZK bez DPH,

— Pavlovice opč. právo celkem 515 000 CZK bez DPH.

Informace o částech zakázky:

Část zakázky č.: 1 Název: Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice

1) Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bořeňovice, obec Struhařov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Část zakázky č.: 2 Název: Část 2: KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi

1) Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

III.1.1) Požadované zálohy a záruky:

—.

III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi:

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano

uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

—.

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:

Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

III.2.3) Technická způsobilost:

Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

IV.2.2) Informace o elektronické dražbě:

—.

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

6.1.2016 (11:00)

IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

do: 6.5.2016

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

6.1.2016 (13:00)

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

VI.1) Informace o opakování zakázek:

Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Lire: 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Bořeňovice, obec Struhařov a Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

— Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice – 1 759 000 CZK, Opční právo – 455 000 CZK, Část 1 celkem – 2 214 000 CZK,

— Část 2: KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi – 1 380 600 CZK, Opční právo – 515 000 CZK, Část 2 celkem – 1 895 600 CZK. Veřejná zakázka celkem – 4 109 600 CZK.

II.2.2) Informace o opcích:

Opce: ano

uveďte popis těchto opcí:

Část 1 KoPÚ v k.ú. Bořeňovice – opční právo – 455 000 CZK bez DPH.

Část 2 KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi – opční právo – 515 000 CZK bez DPH.

Informace o částech zakázky:

Část zakázky č.: 1 Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořeňovice

1) Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bořeňovice, obec Struhařov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Část zakázky č.: 2 Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice

1) Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

III.1.1) Požadované zálohy a záruky:

Zálohy nejsou požadovány, záruka na dílo viz zadávací dokumentace.

III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi:

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano

uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: Viz Zadávací dokumentace.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Návrh smlouvy o dílo – viz Zadávací dokumentace.

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, autorizace v oboru Dopravní stavby, autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“), autorizace v oboru projektování USES (Územních systémů ekologické stability), podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:

ČP o ekonomické a finanční způsobilosti, podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

III.2.3) Technická způsobilost:

5 geodetů, z toho 3 oprávnění geodeti, 4 projektanti pozemkových úprav, z toho 2 oprávnění projektanti, 1 projektant Dopravní stavby, 1 projektant Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“, 1 projektant projektování USES (Územních systémů ekologické stability), podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

IV.2.2) Informace o elektronické dražbě:

Bude použita elektronická dražba: ne

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

3.2.2016 (11:00)

IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání v dnech: 120

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

3.2.2016 (13:00)

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Viz Zadávací dokumentace.

VI.1) Informace o opakování zakázek:

—.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov

Žižkova 360

256 01 Benešov

ČESKÁ REPUBLIKA

E-mail: f.hruska@spucr.cz

Tel.: +420 725100926

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 01312774, Žižkova 360, Benešov, À l'attention de: František Hruška, 256 01 Benešov, CZ. Téléphone: +420 725100926. E-mail: f.hruska@spucr.cz. Adresse(s) internet: http://spucr.cz https://zakazky.spucr.cz https://zakazky.spucr.cz/vz00006076

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00